Degania Industries Ltd, Degania Bet Israel
Tel: 972-3-9380178, Fax: 972-3-9388031
E-mail: compress@compressors.co.il

 
 

מדחסים צינטפוגלים

 
 

 

 מדחסים צנטריפוגליים
FS-ELLIOTT
כשמדובר בכמויות  גדולות של אויר דחוס , אחד השמות הבולטים בייצור מדחסים צנטריפוגליים קומפקטים באמצע המאה ה-20  הוא  FS-ELLIOTT .
 מאז מדחסי  FS-ELLIOTT נחשבים כאיכותיים במיוחד ומיועדים בעיקר לתעשיות הכבדות
כגון:מפעלים כימיים,פטרוכימיים,תחנות כח ,תעשיות רפואיות ,אלקטרוניקה וכו'.
 • ספיקות : 25 – 340 מטר מעוקב לדקה. 
  הספקים: 190 – 1900 .KW
  לחצי עבודה: 6 – 10.5 BARG
   (עם מדחסים תלת דרגתיים )
  לחצים נמוכים : 3.5 – 5.6  BARG
   (עם מדחסים דו דרגתיים.)
 
 • מדחסים קומפקטיים שכוללים את כל הרכיבים הדרושים לצורך התקנה קלה והפעלה מיידית .
 
 • מייסבים מסוג  TILTING PAD המשוכללים ביותר מסוגם אשר מאפשרים יציבות תפעולית בכל רמות ספיקה ומהירות .
 
 • מאיצים עם פרופיל מיוחד מפלדת אל חלד 17-4
 
 • גלגלי שיניים באיכות תעופתית לפי תקןAGMA13 
 
 • אטמים מטבעות גרפית צף לאטימה מעולה של חדרי דחיסה .
 
 • מחליפי חום מקוררי מים עם צינורות נחושת ישרים הניתנים לניקוי בקלות.
 
 • מערכת בקרה דיגיטלית מפותחת עם צג מגע ,אופציות תקשורת רחבות המספקות בקרה ,התראה והגנה בכל שלבי עבודת המדחס.
 
 • מארזים אקוסטיים ניתנים לאספקה כאופציה בהתאם לדרישה.

                                                                                                                       

                                              
 
אליוט,סימן של אמינות וחיסכון באנרגיה.
 מידע מפורט ניתן להשיג דרך האתר    
www.fs-elliott.com

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר